bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 85 verš 3

Odpustil jsi nepravost lidu svého, přikryls všeliký hřích jejich. Sélah.