bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 85 verš 8

Ukaž nám, Hospodine, milosrdenství své, a spasení své dej nám.