bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 11

Vyuč mne, Hospodine, cestě své, abych chodil v pravdě tvé; ustav srdce mé v bázni jména svého.