bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 12

I budu tě oslavovati, Pane Bože můj, z celého srdce svého a ctíti jméno tvé na věky,