bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 3

Smiluj se nade mnou, Hospodine, k toběť zajisté každého dne volám.