bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 4

Potěš duše služebníka svého, neboť k tobě, ó Pane, duše své pozdvihuji.