bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 5

Nebo ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý, a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteříž tě vzývají.