bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 86 verš 6

Slyš, Hospodine, modlitbu mou, a pozoruj hlasu žádostí mých.