bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 87 verš 1

Synům Chóre, žalm a píseň. Základ svůj na horách svatých.