bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 87 verš 2

Milujeť Hospodin, totiž brány Sionské, nade všecky příbytky Jákobovy.