bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 87 verš 6

Sečteť Hospodin při popisu národy, a dí, že tento se tu narodil. Sélah.