bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 1

Píseň a žalm synů Chóre, přednímu zpěváku na machalat k zpívání, vyučující, složený od Hémana Ezrachitského.