bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 11

Zdali před mrtvými učiníš zázrak? Aneb vstanou-liž mrtví, aby tě oslavovali? Sélah.