bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 13

Zdaliž v známost přichází ve tmách div tvůj, a spravedlnost tvá v zemi zapomenutí?