bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 17

Hněv tvůj přísný na mne se obořil, a hrůzy tvé krutě sevřely mne.