bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 19

Vzdálil jsi ode mne přítele a tovaryše, a známým svým jsem ve tmě.