bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 4

Neboť jest naplněna trápeními duše má, a život můj až k hrobu se přiblížil.