bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 88 verš 7

Spustils mne do jámy nejzpodnější, do nejtemnějšího a nejhlubšího místa.