bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 9 verš 17

Přišelť jest v známost Hospodin, pomstu učiniv; v díle rukou svých zapletl se bezbožník. Higgaion Sélah.