bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 9 verš 2

Oslavovati tě budu, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovati budu všecky divné skutky tvé.