bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 9 verš 5

Nebo jsi vyvedl soud můj a při mou, posadils se na stolici soudce spravedlivý.