bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 9 verš 7

Ó nepříteli, již-li jsou dokonány zhouby tvé na věky? Již-li jsi města podvrátil? Zahynula památka jejich s nimi.