bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 9 verš 9

Onť soudí sám okršlek v spravedlnosti, a výpověd činí národům v pravosti.