bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 91 verš 1

Ten, kdož v skrýši Nejvyššího přebývá, v stínu Všemohoucího odpočívati bude.