bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 91 verš 12

Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své.