bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 91 verš 2

Dím Hospodinu: Útočiště mé a hrad můj, Bůh můj, v němž naději skládati budu.