bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 92 verš 14

Štípení v domě Hospodinově v síňcích Boha našeho kvésti budou.