bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 92 verš 15

Ještě i v šedinách ovoce ponesou, spanilí a zelení budou,