bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 92 verš 5

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.