bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 92 verš 6

Jak velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Velmi hluboká jsou myšlení tvá.