bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 94 verš 11

Hospodinť zná myšlení lidská, že jsou pouhá marnost.