bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 94 verš 16

Kdož by se byl o mne zasadil proti zlostníkům? Kdo by se byl za mne postavil proti těm, jenž páší nepravost?