bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 94 verš 23

Onť obrátí na ně nepravost jejich, a zlostí jejich zahladí je, zahladí je Hospodin Bůh náš.