bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 94 verš 9

Zdali ten, jenž učinil ucho, neslyší? A kterýž stvořil oko, zdali nespatří?