bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 1

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívej Hospodinu všecka země.