bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 3

Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho.