bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 4

Nebo veliký Hospodin, a vší chvály hodný, i hrozný jest nade všecky bohy.