bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 7

Vzdejte Hospodinu čeledi národů, vzdejte Hospodinu čest i moc.