bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 8

Vzdejte Hospodinu čest jména jeho, přineste dary, a vejděte do síňcí jeho.