bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 96 verš 9

Sklánějte se Hospodinu v okrase svatoti, boj se oblíčeje jeho všecka země.