bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 2

Hospodin na Sionu veliký, a vyvýšený jest nade všecky lidi.