bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 3

Oslavujte jméno tvé veliké a hrozné, nebo svaté jest.