bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 4

Moc zajisté králova miluje soud; ty jsi ustanovil práva, soud a spravedlnost v Jákobovi ty konáš.