bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 5

Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se u podnoží noh jeho, svatýť jest.