bible
bible

Kniha Žalmů kapitola 99 verš 9

Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a sklánějte se na hoře svaté jeho; neboť jest svatý Hospodin Bůh náš.