bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 5 verš 22

I navrátil se Mojžíš k Hospodinu a řekl: Pane, proč jsi tyto zlé věci uvedl na lid tento? Proč jsi mne sem poslal?