bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 1

I mluvil Hospodin k Mojžíšovi: Vejdi k Faraonovi a rci jemu: Takto praví Hospodin: Propusť lid můj, ať mi slouží.