bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 10

Kterýžto odpověděl: Zítra. A Mojžíš řekl: Podlé slova tvého nechť jest, abys věděl, že žádného takového není, jako Hospodin Bůh náš.