bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 11

I odejdou žáby od tebe a od domů tvých, i od služebníků tvých a od lidu tvého; toliko v řece zůstanou.