bible
bible

Druhá Kniha Mojžíšova kapitola 8 verš 12

Tedy vyšel Mojžíš s Aronem od Faraona. I volal Mojžíš k Hospodinu, aby odjaty byly žáby, kteréž byl dopustil na Faraona.